Mít v domě či bytě všecko v pořádku je naše odpovědnost. A pokud tedy ne odpovědnost, je to otázka toho, jestli chceme zůstat na živu anebo ne. Protože pokud budeme ignorovat bezpečnost v našem domě může se brzy stát něco nám osobně anebo našim nejbližším. Takže to v žádném případě nepodceňujte a na každý úkon, který potřebujete si vždy vyhledejte jenom opravdového odborníka. A ani se na tom nesnažte ušetřit nějakou tu korunu navíc. Přece investice do vašeho zdraví je vždycky k nezaplacení. A tak na to raději vždycky pamatujte. A co se týče elektriky a práci s ní to platí dvojnásobně. A co tedy všechno pod to spadá to jistě víte. A jedním z těchto úkonů je i revize elektriky. Která by se měla dělat vždy když si například postavíte nový dům. Ale nejen v tomto případě je revize nutná. Také v případě, že si budete kupovat dům, který neprošel rekonstrukcí a byl několik let používán.

elektrika

A to samé platí i v případě, že se budete stěhovat do bytu. Vždy je lepší udělat revizi, abyste měli jistotu, že vám z bezpečnostního hlediska nic nebude hrozit. A jen pověřená osoba s platnými osvědčeními může tu revizi provést. Vždy si dopředu zjistěte, jestli má k tomu dotyčná osoba všechny podklady. Vždy se při revizi kontroluje, zda je instalace schopna provozu a jestli je všechno v pořádku ohledně bezpečnosti. A potom také jestli nemůže vzniknout požár. Elektrické revize se provádí na základě ČSN 331500 a ČSN 33 2000 a podle toho je přesně stanoveno, jak má revize probíhat. A také to, co se má, v jakém pořadí kontrolovat. A jak se má sestavit revizní zpráva, kde nesmí nic chybět. Revizí je několik druhů a každá se používá v jiné situaci.

elektřina

Nejdříve je revize výchozí. A ta se provádí vždy před uvedením do provozu. Potom je tu revize periodická. A ta by se měla vždy provádět v intervalech, které mají přesně stanovenou dobu. A na konec je tu revize mimořádná. A ty se provádějí například v situacích, kdy došlo k nějakým změnám na elektroinstalaci a je to potřeba zase zkontrolovat. Anebo pokud by došlo k nějakým pochybnostech o vykonané revizi předtím. A kolik vlastně stojí taková revize elektroinstalace? Takže cena revize elektřiny se bude vždycky odvíjet od velikosti daného objektu. Ale pokud máte například dvoupodlažní dům, připravte si zhruba 3500Kč. A pokud bydlíte v bytě, který odpovídá rozměrům 3kk, budete platit okolo 2000Kč.