Do práce a do školy
V některých zaměstnáních je nemožné fungovat bez některého pojízdného osobního dopravního prostředku. Například jako taxikář byste si bez něj nedovedli vydělat ani na slanou vodu. Stejně tak není možné pro řidiče kamionů, aby náklad, který mají doručovat z místa na místo, rozváželi na kole či jinou formou bezmotorové přepravy.
turista na stezce
Většina zaměstnanců nejrůznějších firem však nevyužívá automobil coby zcela nezbytnou součást výkonu svého povolání, mnohem častěji se jedná o formu sebeprezentace a snahu předvedení svému okolí, jak vysoké životní úrovně byl jedinec schopen pro sebe zajistit. Ve větších městech /stejně jako v celé řadě menších obytných oblastí) je veskrze vždy možné dopravit se do místa výkonu práce některou z forem přepravy spadající do oblasti takzvané městské hromadné dopravy.
Totéž pak platí také pro přemisťování dětí a pubescentů za účelem návštěvy vzdělávacího zařízení.
 
Na nákupy
Zejména nákupy rodinného typu, kdy se snaží zákazníci zajistit potraviny, drogistické či spotřební zboží pro členy vlastní domácnosti na několik dní či dokonce týdnů dopředu, jsou situací, v níž většina rodin ocení možnost přepravy všech nakoupených věcí automobilem.
V souvislosti s nakupováním však je nutné upozornit hned na dvě skutečnosti, které oprávněnost podobných „výletů“ do supermarketu způsobem, který zatěžuje životní prostředí a je výrazně neekologický, zpochybňují.
dívka na zíďce
1.       Kromě skutečně velikých nákupních akcí je možné většinu potřebných potravin a dalšího zboží pořizovat na denní bázi, a to formou pěšího nákupu a odnosu až domů – o tomto faktu přesvědčují dnes a denně tisíce žen, které po skončení pracovní doby a před zahájením domácích pracovních činností ještě stihnou nakoupit a navařit svým dětem. Zde je tedy nutné apelovat především na muže sdělením, že není potřebné, aby každou maličkost, kterou musejí pořídit v obchodním domě, převáželi automobilem.
2.       Druhým argumentem je pak existence možnosti dopravy potravin až do domu některou z přepravních služeb fungujících pod taktovkou konkrétních supermarketů. Tyto sice za účelem rozvozu také spotřebovávají v automobilech benzín, ovšem vzhledem k tomu, že Vy nebudete jediní, komu budou dopravovat jeho nákup, ve výsledku dojde k šetření okolní přírody. Navíc, pokud skutečně potřebujete zařídit objemný nákup, velmi pravděpodobně Vám nebude firma účtovat ani poplatek za přepravné.