Je důležité ohlídat si také to, jaké služby vám poskytují ve stávajícím bytě, ze kterého se stěhujete. Dodávky energií totiž musíte řešit samostatně, nikoli předpokládat, že prostě zaniknou stejně jako nájem. Pokud máte smlouvu, která je na dobu neurčitou, musíte ji vypovědět ve stanovené době, která ustanovuje výpovědní lhůtu. Ta je dána jak zákonem, tak také dodavatelem služeb.
dítě v krabici
–          Kdy ukončíte smlouvu s energiemi?
Není to tak jednoduché, jak si lidé mnohdy myslí. Nejde jenom o to, že odběrné místo automaticky přestane dodávat všechny energie a dodávky, ale samozřejmě je nutné se vypořádat se smlouvou, kterou máte s určitým dodavatelem. Tam záleží na podmínkách, za kterých byla sepsaná. Například je důležité i to, jestli byla smlouva sepsaná na dobu určitou nebo neurčitou. Každá má jiné výpovědní podmínky.

Jenom proto, že se stěhujete, ještě neznamená, že máte právo ukončit smlouvu s dodávkami energií

podepisování dokumentu
–          Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou
V tomto případě můžete vypovědět smlouvu bez sankcí. Jednoduše ji ukončíte v době, kdy budete chtít, ale musí to být doba, která je delší než zákonem stanovená doba. Většinou se jedná o tříměsíční lhůtu.
–          Smlouva na dobu určitou
Pokud z ní vypovíte dříve, než vám vyprší, je možné, že za vás budou dodavatelé požadovat sankce.
Někdy se stává, že dodavatelé potřebují vědět, že dům, do kterého se stěhujete, nemá připojení na jejich dodávky vody, elektřiny, plynu nebo třeba i internetu. To znamená, že se k nim nemůžete připojit. Dodavatelé také mohou požadovat důkaz, že nájemníci, kteří se do bytu stěhují po vás, odmítají dodávku energií od této společnosti.
žárovka na stole

Ukončovací faktura

–          Dodavatel musí po vypovězení smlouvy vystavit fakturu
–          Musíte si pohlídat, co je ještě vaše spotřeba, a co už nových nájemníků, abyste vy neplatili jejich služby, nebo oni vaše
–          Nezapomeňte na sebe přepsat služby, aby vám náhodou neodstavili vodu nebo elektřinu za to, že ji neplatíte