Dyslexie pochází z řeckého slova lexis a dys. Lexis znamená řeč a dys znamená, že je něco nedokonalého, že něco chybí. Dítě s dyslexií má problémy dobře číst. Má problémy s technikou textu, s jeho porozuměním, čte pomalu. Přeskakuje písmenka. Ale existuje i tak zvaná skrytá dyslexie, kdy dítě sice čte pěkně, ale vůbec neví, co četlo. Nerozumí čtenému textu. Přitom dítě je chytré, má dobré kognitivní schopnosti. Dyslexie může být v kombinaci třeba i s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Tato specifická porucha učení nedělá dítěti problém jen při hodině českého jazyka a čtení či literatury, ale třeba i při hodinách cizího jazyka, matematiky (slovní úlohy), nebo třeba při hodinách přírodovědy, vlastivědy, zeměpisu, dějepisu, občanské výchovy a dalších. To může mít za následek neúspěšnost ve škole, dyslexie ale nikdy nevymizí zcela. Je zde nutná ale spolupráce rodiče, pedagoga, dítěte a pedagogicko- psychologické poradny.

Dyslexie

Tyto problémy se mohou projevovat v první třídě a pokud se neřeší, dítě získá odpor k učení, je ve škole neúspěšné, může začít chodit za školu, lhát, může trpět psychosomatickými obtížemi. Dítě může získat určitou úlevu ve škole, získá individuální vzdělávací plán. K tomu je nutné vyšetřeni v pedagogicko-psychologické poradně, kam s ním musí zajít rodič dítěte a dotyčnou zprávu přinést do školy paní učitelce svého dítěte. Paní učitelka tak bude moci pro dítě vytvořit daný plán. Je dobré, pokud se rodiče dítěti věnují doma. Je nutné podotknout, že se dítě velmi rychle unaví, vydrží maximálně 20 minut u jednoho úkolu, pak potřebuje chvilku pauzu.

Dyslexie

Dítě by mělo doma číst třeba každou neděli a středu, měla by tam být uvolněná atmosféra a žádný stres. Ale je třeba jistá pravidelnost. Dítě by si na text mělo ukazovat prstem, záložkou anebo i čtenářským okénkem.

Dítě by mělo číst ale maximálně 10- 15 minut. Nejde nám ale o rychlost, ale o správnost čtení. Necháme dítě pár minut číst a pak se ho zeptáme, co se v příběhu stalo? A pak opět dítě necháme chvilku číst.

Dítě by mělo číst nahlas. Dítě neustále chválíme, vybíráme zajímavé texty, knihy s většími písmeny, které jsou krásně a hodně ilustrované. Při čtení se můžeme s dítětem střídat, což bude určitě zábavnější!

Mimochodem, že 9. září je den dyslexie?