Lidé rádi slaví, a děkují, a tak je jasné, že dny jako MDŽ, nebo Den matek znamenají vyšší tržby soustě prodejců. Kdo by si dovolil opomenout popřát ženě k Mezinárodnímu dni žen, nebo ke Dni matek, byl by okamžitým vyvrhelem, a za svůj ohavný čin by zaplatil naštvanými pohledy, nepříjemným bručením, a možná i studenou večeří. Ačkoliv existuje i Den otců, a Mezinárodní den mužů, nejsou už slaveny tak hojně, a na muže se zapomíná. Proč tomu tak je?

nakreslené svaly

Silný hlas feminismu

Není to tak dávno, kdy byla role ženy ve společnosti podřadná roli muže. Ženy neměly právo volit, jejich názory byly brány s nadsázkou, a v některých situacích ani nesměly fungovat bez mužské společnosti. Když hlasy feministek dosáhly svého cíle, a ženy se staly rovnoprávnými, boj ještě neskončil. Stále se totiž stává, že ženy mají na stejné pozici jako muži nižší platy, jsou považovány za příliš křehké k některým činnostem, a kvůli svým mateřským povinnostem mají náročnější shánění zaměstnání. A proto se za svá práva bijí tak hlasitě, že ta mužská musela ustoupit do pozadí. Jakoby si tedy ženy zasloužily větší úctu, jsou při různých příležitostech obdarovávány, a když se pak zapomene na Den otců, či mužů, jako by se vlastně nic nestalo.

Je tedy muž méně, než žena, protože nemůže rodit děti? Je otec méně než matka, která se vzdává kariéry, aby se starala o děti?

Podle některých měřítek to tak může vyznít, avšak je důležité pochopit, že i muž může zůstat na mateřské, a ačkoliv nemůže porodit dítě, bez jeho přispění by nemohla ani žena. Ve skutečnosti však hodnota člověka nesouvisí s jeho pohlavím, ale s tím, co dělá pro společnost, a také pro svoji rodinu. Mnozí otcové totiž vydělávají peníze, aby dopřály svým ženám i dětem to nejlepší, volný čas tráví na výletech s rodinou, umí si uvařit, vyprat, a uklízí si po sobě. někteří to mají v povaze, jiné k tomu donutila moderní doba, ve které už není žena danou hospodyňkou. Vše je totiž o tom, jak si to pár nastaví, a pokud to oběma klape, není zde žádné méněcennosti.

muž a miminko

Jak to změnit?

Muži by se mohli semknout, stejně jako kdysi ženy, a ukázat, že i na nich záleží. Jelikož se však o takové nesmysly nezajímají, a jsou spokojení, jak jsou, to se nejspíš nestane. Jediný kdo to tedy může změnit, jsou jednotlivci. Ženy, které si dny oslavy mužů a otců zapíšou do kalendáře, a vždy je potěší nějakým dárečkem, upozorní své děti, aby otci něco vytvořily, a nebudou se stydět hrdě prezentovat muže, kteří jsou pro ně důležití.