Bydlení v souladu s přírodou

Bydlet v přírodě je něco jiného, nežli bydlet v souladu s přírodou. Mezi těmito dvěma pojmy je velký rozdíl, který spočívá v přístupu k vlastnímu životu a dalším živým bytostem. Dalo by se říci, že v přírodě bydlíme všichni, i lidé ve velkých městech, kde jsou k dispozici parky, travnaté chodníky, okrasné keře a květiny, ale soulad s přírodou pocítíte teprve tehdy, začnete-li se více zajímat o zdravou výživu, zejména z rostlinných zdrojů, nejlépe vypěstovaných na vlastní zahradě. Soulad s přírodou se také může projevit těmi zmiňovanými okrasnými druhy rostlin, s nimiž žijeme ve vzácné symbióze. Dodávají nám vzdušný kyslík, zásobují nás energií, odčerpávají oxid uhličitý, který potřebují k výstavbě tkání, a samozřejmě působí příznivě na psychiku z hlediska estetického.

dům a trávník

Za socialismu se v Československu vystavělo několik desítek tisíc bytových domů, převážně ve stylu panelových sídlišť. Tím se sice naplnila bytová politika a lidé měli skutečně svou vlastní střechu nad hlavou, ale ruku na srdce – bydlet dlouhodobě v uzavřeném betonovém bunkru bez zahrady přispívá k depresím, a pokud tito lidé nemají alespoň vlastní chalupu, může to přispět k předčasnému stárnutí.

posezení na zahradě

Jednou z cest, jak se vymanit z tohoto stereotypního kolotoče, jsou dřevostavby Vysočina. Jsou cenově přístupné a mohou lépe konkurovat zděným objektům a samozřejmě i předraženým nemovitostem nabízeným přes realitní kanceláře. Můžete tímto způsobem realizovat svůj sen o vlastním domě se zahradou, s vlastním soukromím a s nízkými náklady na bydlení, kdy odpadá nájemné, příspěvky do společného fondu oprav v bytovém domě, případně můžete být energeticky soběstační i s vlastní studnou, solárními kolektory, případně vařením na propan-butanu. A uvažujete-li i o změně lokality, právě Vysočina je jednou z nejkrásnějších oblastí v České republice.